1 Летапісаў, Кіраўнік 1

Адам, Сіт, Энос,Каінан, Малелэіл, Ярэд,Энох, Матусал, Ламэх,Ной, Сім, Хам і Яфэт.Сыны Яфэта, Гамэр, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мэшэх і Тырас.Сыны Гамэра: Аскеназ, Рыфат і Тагарма.Сыны Явана: Эліса, Тарсіс, Кітым і Даданім.Сыны Хама: Хуш, Міцраім, Фут і Ханаан.Сыны Хуша: Сэва, Хавіла, Саўта, Раама і Саўтэха. Сыны Раамы: Шэва і Дэдан.Хуш спарадзіў таксама Німрода: гэты пачаў быць моцным на зямлі.Міцраім спарадзіў: Лудыма, Анаміма, Лэгавіма, Наўтухіма,Патрусіма, Каслухіма, ад якога пайшлі Філістымляне, і Кафтарыма.Ханаан спарадзіў Сідона, першынца свайго, Хэта,Евусэя, Амарэя, Гергесэя,Эвэя, Аркея, Сінэя,Арвадэя, Цэмарэя і Хаматэя.Сыны Сіма: Элам, Асур:, Арфаксад, Луд і Арам. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефэр і Мэшэх.Арфаксад спарадзіў Каінана, а Каінан спарадзіў Салу, а Сала спарадзіў Эвэра.У Эвэра нарадзіліся два сыны: імя аднаго Фалэк, бо ў дні ягоныя падзялілася зямля; імя брата ягонага Ёктан.Ёктан спарадзіў Алмадада, Шалэфа, Хацармавэта, Ераха,Гадарама, Узала, Дыклу,Эвала, Авімаіла, Шэву,Афіра, Хавілу і Ёвава. Усе гэтыя сыны Ёктана.А сыны Сімавыя: Арфаксад, Каінан, Сала,Эвэр, Фалэк, Рагаў,Сэруг, Нахор, Тара,Аўрам, ён жа Абрагам.Сыны Абрагама: Ісак і Ізмаіл.Вось радавод іхні: першынец Ізмаілаў Наваёт, за ім Кедар, Адбэел, Міўсам,Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тэма,Ертур, Нафіш і Кедма. Гэта сыны Ізмаілавыя.Сыны Хэтуры, наложніцы Абрагамавай: яна нарадзіла Зімрана, Ёкшана, Мэдана, Мадыяна, Ішбака і Шуаха. Сыны Ёкшана: Шэва і Дэдан.Сыны Мадыяна: Эфа, Эфэр, Ханох, Авіда і Элдага. Усе гэтыя сыны Хэтуры.І спарадзіў Абрагам Ісака. Сыны Ісака: Ісаў і Ізраіль.Сыны Ісава: Эліфаз, Рагуіл, Еус, Еглом і Карэй.Сыны Эліфаза: Тэман, Амар, Цэфо, Гатам, Кеназ, Амалік.Сыны Рагуіла: Нахат, Зэрах, Шама і Міза.Сыны Сэіра: Латан, Шавал, Цывэон, Ана, Дышон, Эцэр і Дышан.Сыны Латана: Хоры і Гемам; а сястра ў Латана: Тымна.Сыны Шавала: Алэан, Манахат, Эвал, Шэфо і Анам. Сыны Цывэона: Ая і Ана.Дзеці Аны: Дышон. Сыны Дышона Хэмдан, Эшбан, Ітран і Хэран.Сыны Эцэра: Білган, Зааван і Акан. Сыны Дышона: Уц і Аран.Гэтыя - цары, якія валадарылі ў зямлі Эдома, раней чым зацараваў цар над сынамі Ізраілевымі: Бэла, сын Вэора, і імя горада ягонага - Дынгава;і памёр Бэла, і зацараваў пасьля яго Ёван, сын Зэраха, з Васоры.І памёр Ёван, і зацараваў пасьля яго Хушам, зь зямлі Тэманіцян.І памёр Хушам, і зацараваў пасьля яго Гадад, сын Бэдадаў, які пабіў Мадыяніцян на полі Маава; імя горада ягонага Авів.І памёр Гадад, і зацараваў пасьля яго Самла, з Масрэкі.І памёр Самла, і зацараваў пасьля яго Саўл, з Рэхавота, што каля ракі.І памёр Саўл, і зацараваў пасьля яго Баал-Ханан, сын Ахбора.І памёр Баал-Ханан, і зацараваў пасьля яго Гадар; імя горада ягонага Паў; імя жонкі ягонай Мэгэтавэель, дачка Матрэда, дачка Мэзагава.І памёр Гадар. І былі старэйшыны ў Эдома: старэйшына Тымна, старэйшына Алва, старэйшына Етэт,старэйшына Алівэма, старэйшына Эла, старэйшына Пінон,старэйшына Кеназ, старэйшына Тэман, старэйшына Міўцар,старэйшына Магдыіл, старэйшына Ірам. Вось старэйшыны Ідумэйскія.