Biblia

Biblia — to jest wyjątkowa książka. Składa się z Starego i Nowego Testamentu. Słowo «Biblia» w dosłownym tłumaczeniu z greckiego oznacza «książki». Testamenty uksytałtowały związek między Bogiem a człowiekiem.

Obecnie Biblia najbardziej popularna księga świata. Ma największą liczbę tłumaczeń i największą liczbę wydanych egzemplarzy. Na koniec 2016 roku pełna Biblia została przetłumaczona na 636 języków, a Nowy Testament — na 1442 języki.

Dla Białorusinów pierwsze drukowane tłumacyenie Biblii na zrazumiały przeciętemu mieszkańcu język doktora Francyska Skaryny pojawiło się w 1517 roku to jest ósmy drukowany przekład Pisma Świętego na świecie i drugi wśród narodów słowiańskich.

Biblia dla dzieci i ludzi prostych nauka, dla nauczycieli i ludzi mądrych — podziwienie. To — jak cudowna rzeka: i tak płytka, że jagnię może ją przekroczyć, i tak głęboka, że słoń przepływać ją musi. W tej książce, całej mądrości początek i koniec; przez nią Bóg Wszechmogący jest znany. W tej książce, wszystkie ustawy i prawa dla kozystania wszystkich ludzi są yapisane. W tej książce są wszystkie leki dla ciała i duszy.

Francysk Skaryna